Omvända vär(l)den

 

Vi har gått igenom vad forskare och samhällstänkare säger om tillståndet för jorden och mänskligheten och om hur framtiden ser ut.  Vi har funnit en övertygande bild att tillståndet är alarmerande och att vi hotas av ekologiskt och socialt sammanbrott - de fyra kriserna. En annan, hållbar och bättre värld är inte bara möjlig
utan nödvändig.

Hoten kan sammanfattas i fyra ömsesidigt förstärkande kriser: Resurskrisen, miljö- och klimatkrisen, den ekonomiska krisen samt solidaritets- och moralkrisen eller värderingskrisen.

Naturlagarna är globala. Vetenskapen och de ekonomiska systemen blir alltmer globalt sammanlänkade. Politiken och demokratin har inte tillräckligt kraftfulla organisationer för att ta sitt ansvar i denna utveckling.

VI  VILL:

 •  Öppna en dialog med företrädare för det politiska systemet
  om de stora ödesfrågorna
 • Stödja och mobilisera de kunskaper och den beredskap att
  vända på världen som vi är övertygade finns hos många människor
 • Medverka till att skapa ett brett lokalt folkligt
  engagemang som kan spridas och ge ett demokratiskt tryck som utmanar det
  politiska etablissemanget.

 

På gång

Vi har sökt dialog med politikerna och efterlyst ledarskap och långsiktighet i de stora överlevnadsfrågorna, men gensvaret och intresset har varit ljumt. Vi tror att politikerna underskattar den kunskap, den beredskap och de värderingar som finns bland människor för att vända på världen, men hoppas att det demokratiska systemet efter hand ändå ska visa sig förmöget att hantera vår tids stora ödesfrågor. Vi fortsätter våra ansträngningar och
vänder oss nu också till medborgare, medborgargrupper och organisationer för
att vi tillsammans ska hjälpas åt att skapa en tydlig och kraftfull opinion för att målet en hållbar värld ska få en reell innebörd. Vi vill också försöka få med oss medierna och olika kulturyttringar i denna opinionsbildning.

Inför valet 2018 har vi ställt fem frågor till alla politiska partier i Örebro. Vi redovisar frågorna och svaren vi har fått från partierna här nedan!

Underlag

Resultatet av vår kunskapsgenomgång är sammanställt i en 20-sidig rapport, en utställning med nio skärmar, en litteraturlista och en citatsamling från forskare och tänkare från olika tidsepoker. Materialet är
tillgängligt via länkar längre ner på denna sida.

Materialet förnyas och förbättras kontinuerligt och nyheterna kommer också att vara tillgängliga.