Tankesmedjan Omvända Vär(l)den ställer viktiga frågor till politikerna inför valet 2018

22.05.2018 11:13

Vi har skickat brev till de åtta politiska partierna i Örebro kommun och region med flera viktiga frågor inför valet 2018. Du kan läsa brevet och frågorna i dokument som har publicerats här på vår startsida under "Rapporter". Vi vill gärna ha svar på våra frågor senast den 11 juni. Vi kommer att publicera partiernas svar här på vår webbsida i augusti, i god tid före valet. Vi kommer också att använda partiernas svar som underlag  för debattartiklar som kommer att erbjudas lokala massmedia för publicering.