Svar från partierna har publicerats

23.07.2018 15:56

Nu har vi publicerat de svar vi har fått från de politiska partierna på våra frågor inför valet, se startsidan!